تمامی تولیدات این گروه درسازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت گردیده