مصرف برق کمتر از ۱۰ وات بر ساعت در حالت نمایش شعله